Tin Công Ty

Lời Giới Thiệu

Tháng 9/2015, Công ty Cổ phần đầu tư và kinh doanh Địa ốc Lifespace chính thức gia nhập thị trường Bất động sản Việt Nam với tư cách là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản. [...]